فلج مغزی

واژه CP به گروهی از سندروم های اختلال حرکتی غیر پیش رونده اما اغلب تغییرپذیر گفته میشود، که به علت ناهنجاری ها یا ضایعات مغزی به وجود آمده و در مراحل اولیه تکامل ایجاد میشوند.
به طور کلی 2.5-2 نفر در هر 1000 تولد مبتلا به فلج مغزی هستند. میزان آن در کودکان نارس یا دوقلو افزایش می یابد.
10 درصد کودکان مبتلا به CP دچار CP اکتسابی هستند که در سنین بالاتر روی میدهد. شایعترین علت اکتسابی CP مننژیت و آسیب به سر است. تقریبا در 50 درصد موارد عامل خطر شناخته شده ای وجود ندارد.
زمانی که کودکان نمیتوانند به شاخص های حرکتی دست یابند و اختلالات یکطرفه دست و پا و یا اختلال حرکتی دو پا و یا عملکرد هر 4 عضو مختل شود.
خانواده باید پیگیری اقدامات توانبخشی را انجام دهد.
بیماری های همراه عبارت اند از اپی لپسی، مشکلات یادگیری ، مشکلات رفتاری و اختلالات حسی
طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم