اختلال زبان و تکلم(تاخیر گفتاری)

شایع ترین علل تاخیر گفتاری عبارتند از عقب ماندگی ذهنی،اختلال شنوایی،محرومیت اجتماعی،اوتیسم و اختلالات دهانی-حرکتی.
در صورت اثبات مشکلات گفتاری باید به مراکز تخصصی شنوایی ارجاع گردد وسریعا اقدامات گفتار درمانی انجام گردد.
باید به والدین توصیه گردد از صحبت کردن کودکانه اجتناب گردد. والدین و خواهران و برادران بزرگتر باید به طور مکرر برای کودک مبتلا به تاخیر گفتاری کتاب بخوانند.
طراحی وب سایت و پشتیبانی | ویرا تیم